Dramatherapie

Wat is dramatherapie?

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapievorm en wordt vooral ingezet bij kinderen en jongeren. Op een speelse wijze ontstaat er bewustwording over eigen gedrag, ervaren emoties of juist dieperliggende verlangens. Bij dramatherapie kun je denken aan rollenspel, werken met verhalen, improvisatiespel of lichaamsgerichte oefeningen. De ‘doe alsof’ situatie geeft de speler de vrijheid om te oefenen met nieuw gedrag zodat uiteindelijk verandering kan ontstaan in denken, voelen en handelen. Daar waar passend gebruik ik ook haptotherapeutische werkvormen om jongeren bewuster te maken van eigen gevoelens.

Ik vind het belangrijk om een veilige sfeer te creëren waarin ieder kind op ontdekking durft te gaan. De kracht van spel ligt in het directe contact met de ander. Minder praten en meer doen. Oftewel, een spannende, speelse en leerzame ontdekkingstocht.

Mijn expertise ligt in het werken met kinderen en jongeren met:

  • een stoornis binnen het autistisch spectrum;
  • ADHD;
  • een negatief zelfbeeld;
  • een verstandelijke beperking.

Werkwijze

De eerste dramatherapiesessies worden gebruikt om kennis met elkaar te maken, zodat het kind vertrouwd raakt met mij en mijn manier van werken. Na de kennismaking wordt samen met de ouders/verzorgers de hulpvraag in kaart gebracht. In de daaropvolgende sessies wordt aan de hulpvraag gewerkt. Voorbeelden van doelstellingen waar aan gewerkt kan worden:

  • grenzen aanvoelen en grenzen kunnen aangeven;
  • leren omgaan met emoties/ uiten van gevoelens;
  • rouwverwerking;
  • vergroten van zelfvertouwen;
  • stimuleren van sociale interactie.

Tijdens de dramatherapiesessies wordt er gebruik gemaakt van gebruiksvoorwerpen, doeken en verkleedspullen.

Meer informatie