Privacyverklaring

Ik, Renske, doe mijn best om ervoor te zorgen dat de gegevens die je -al dan niet bewust- met mij deelt, bij mij veilig zijn. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel wanneer je de website bezoekt en wanneer je cliënt bij mij bent.

Bij het bezoeken van de website

Op mijn website worden statistieken bijgehouden van de bezoeken aan mijn site. Dat doe ik omdat ik geinteresseerd ben in hoe die bezocht wordt, zodat ik die kan verbeteren. Denk aan: hoe komen bezoekers op de site (bijv via een zoekmachine), welke pagina's worden veel bezocht? Ik doe dat met het privacy-vriendelijke Matamo. Hierbij wordt het (geanonimiseerde, deels gemaskeerde) IP-adres van de bezoekers gebruikt voor een schatting van de geografische lokatie. De gegevens zijn opgeslagen bij dezelfde host als de website, VDX hosting.
Je kunt je afmelden voor de registratie van je bezoeken aan deze website, kijk daarvoor bij 'Afmelden van analytische cookies'.

Derde partijen

De website, de statistieken ervan en alle correspondentie via de mail en het contactformulier staan opgeslagen bij VDX hosting. Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Het bezoeken van de website gaat via een beveiligde SSL-verbinding.

Analytische cookies

Om de statistieken van het gebruik van de website goed bij te kunnen houden, wordt er standaard bij bezoek aan de website een analytische cookie in je browser opgeslagen. Dat gebeurt niet als je dat in je browser zo hebt ingesteld. Je kunt ook hieronder bij 'Afmelden van analytische cookies' aangeven dat je niet wil dat een dergelijke cookie wordt opgeslagen.

Afmelden van analytische cookies

Wanneer je cliënt bent

Als je cliënt bij mij bent krijg ik vanzelfsprekend meer informatie van je. Deze houd ik bij in een digitaal cliëntendossier zodat ik je goed kan behandelen. Dit bijhouden is volgens de wet ook verplicht (WGBO).
Je bezoek aan mijn site staat los van deze informatie en deze informatie kan ook niet gekoppeld worden.

Gegevens en hun doel

Welke gegevens worden er geregistreerd als je cliënt bent en waarom?

 • Zoals hierboven te lezen is houd ik een dossier van je bij. Deze bevat aantekeningen over je gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, alleen indien nog en na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts. Andere doelen van de gegevens in je dossier zijn:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie en supervisie.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht de volgende gegevens van jou op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  • Naam en adres
  • Geboortedatum en verzekerdennummer
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling
 • Hiernaast heb ik graag de volgende gegevens van je om contact te hebben over bijv. afspraken of voor facturering.
  • telefoonnummer
  • emailadres
 • Over ieder ander gebruik van je gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Locatie, toegang en beveiliging van gegevens

Het dossier is uitsluitend digitaal en is beveiligd met een wachtwoord en tweefactor autenticatie. Alleen ik als behandelaar kan en mag deze gegevens inzien. Ik heb namelijk een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bewaartermijn

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Jouw rechten

Alle opgeslagen gegevens over jou zijn van jou. Als je inzage hierin wilt of je wil dat ik het verwijder, dan kan je me daarom vragen. Dat kan via een e-mail naar info@hagenaarhaptotherapie.nl.